Nápověda pro Porsche Design P 9983 from BlackBerry

background image

PORSCHE DESIGN

P'9983 Smartphone

Uživatelská příručka

Verze:: 10.3.2

background image

Vydáno: 2015-06-18
SWD-20150618130305141

background image

Obsah

Nastavení a základní funkce......................................................................................................................5

Novinky v tomto vydání................................................................................................................................ 5
Základní informace o smartphonu BlackBerry ............................................................................................ 7
Rychlé seznámení se zařízením....................................................................................................................7
Čím se zařízení BlackBerry 10 OS liší? ........................................................................................................8
Ikony oznámení...........................................................................................................................................14
Ikony nabídky..............................................................................................................................................15
Nastavení zařízení.......................................................................................................................................16
Používání gest............................................................................................................................................ 19
Pokročilé interakce..................................................................................................................................... 25
Přizpůsobení zařízení.................................................................................................................................. 27
Změna zařízení............................................................................................................................................ 28
Informace o aplikaci BlackBerry ID ........................................................................................................... 38

Telefon a hlas............................................................................................................................................ 41

Telefon........................................................................................................................................................ 41
Oznámení a vyzváněcí tóny........................................................................................................................ 49
Hlasová pošta.............................................................................................................................................55

BlackBerry Hub a e-mail.......................................................................................................................... 59

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................59
Aplikace joyn pro zařízení BlackBerry 10 .................................................................................................. 87

Média......................................................................................................................................................... 91

Změna hlasitosti zvuku médií......................................................................................................................91
Podporované přípony, formáty a kodeky zvukových a video souborů.......................................................91
Odstraňování problémů: Média.................................................................................................................. 92
Fotoaparát.................................................................................................................................................. 93
Obrázky.................................................................................................................................................... 102
Hudba....................................................................................................................................................... 109
Videa.........................................................................................................................................................114
BlackBerry Story Maker ...........................................................................................................................118
Sdílení médií............................................................................................................................................. 121
FM Rádio.................................................................................................................................................. 122

Nastavení.................................................................................................................................................125

Úprava nastavení zařízení.........................................................................................................................125
Aktualizace softwaru zařízení .................................................................................................................. 129

background image

Baterie a napájení..................................................................................................................................... 131
Připojení....................................................................................................................................................138
Klávesnice BlackBerry a psaní................................................................................................................. 165
Jazyk.........................................................................................................................................................173
Metody zadávání pomocí klávesnice........................................................................................................174
Zobrazení na obrazovce........................................................................................................................... 184
Usnadnění................................................................................................................................................. 185
Paměťové karty a úložiště.........................................................................................................................205
Používání zařízení s aplikací BlackBerry Link .......................................................................................... 210

Aplikace a funkce................................................................................................................................... 221

Organizace aplikací.................................................................................................................................. 221
Informace o aplikaci BlackBerry Assistant .............................................................................................. 223
Kalendář....................................................................................................................................................228
Kontakty....................................................................................................................................................238
Hodiny...................................................................................................................................................... 245
Aplikace pro systém Android....................................................................................................................249
Mapy a GPS..............................................................................................................................................251
Prohlížeč................................................................................................................................................... 257
Inteligentní značky ................................................................................................................................... 265
Správce souborů ......................................................................................................................................269
Kalkulátor..................................................................................................................................................272

Produktivita a práce............................................................................................................................... 275

Technologie BlackBerry Balance a pracovní prostor .............................................................................. 275
Pamatujte..................................................................................................................................................281

Zabezpečení a zálohování......................................................................................................................287

Hesla a uzamčení......................................................................................................................................287
Postup v případě ztráty nebo krádeže zařízení.........................................................................................293
BlackBerry Protect ...................................................................................................................................294
Vymazání dat ze zařízení.......................................................................................................................... 295
Nastavení zabezpečení............................................................................................................................. 296
Správce hesel .......................................................................................................................................... 299

Právní upozornění................................................................................................................................... 303

background image

Nastavení a základní funkce

Novinky v tomto vydání

Představení systému BlackBerry 10 OS verze 10.3.2

Systém BlackBerry 10 OS verze 10.3.2 přináší nové funkce a vylepšení, která umožňují posílení
zabezpečení zařízení BlackBerry a zvýšení produktivity.

BlackBerry Hub

Ze seznamu příloh lze otevřít e-mail, k němuž daná příloha patří, abyste mohli na zprávu snadno
odpovědět.

Můžete vymazat seznam posledních kontaktů, aby se při vytváření zprávy nezobrazovaly jako návrhy.

Otevření e-mailu souvisejícího s přílohou

Vymazání návrhů posledních kontaktů

Kalendář

Režim Schůzka byl vylepšen. Můžete zvolit, na které kalendáře a také na jaký typ událostí kalendáře a na
jakou dobu trvání těchto událostí se režim Schůzka vztahuje.

Když plánujete schůzku, je možné zobrazit časo konání schůzky v jiných časových zónách.

Můžete nastavit, aby se velikost čísel zobrazených v kalendáři měnila v závislosti na zaneprázdněnosti
v daný den. Na velikost čísel má vliv pouze zaneprázdněnost v pracovní době.

Konfigurace režimu Schůzka

Náhled časových zón v události

Změna způsobu zobrazení kalendáře

Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát byla vylepšena, takže kvalita záběrů pořízených při nízkém osvětlení je lepší.

Ve výchozím nastavení je zapnuta funkce detekce obličeje, která byla zdokonalena tak, aby byly obličeje
lépe zaostřeny.

Vypnutí detekce obličeje