Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Ztlumení hlasových směrových pokynů

background image

Ztlumení hlasových směrových pokynů

Hlasové směrové pokyny jsou podle výchozího nastavení povoleny.

1. Pokud se nacházíte v zobrazení mapy nebo podrobném zobrazení seznamu, můžete se zpět na

zobrazení ulice vrátit klepnutím na tlačítko

.

2. Hlasové směrové pokyny můžete vypnout klepnutím na tlačítko .