Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Přidání složek na domovskou obrazovku

background image

Přidání složek na domovskou obrazovku

Přidáním složek na domovskou obrazovku lze uspořádat ikony aplikací. Můžete například přidat složku
pro všechny stažené hry a složku pro firemní a pracovní aplikace. Chcete-li skrýt nepoužívané aplikace,
můžete na domovskou stránku přidat složku a všechny nepoužívané aplikace do ní přemístit.

1. Stiskněte ikonu aplikace a přidržte ji, dokud všechny ikony nezačnou blikat.
2. Přetáhněte ikonu aplikace na ikonu jiné aplikace, kterou chcete vložit do stejné složky.
3. Zadejte název složky.
4. Klepněte na možnost Vytvořit.