Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Přidání webové stránky na domovskou obrazovku

background image

Přidání webové stránky na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce můžete vytvořit zástupce webové stránky a s jeho pomocí ji rychle otevřít, aniž
byste nejprve museli spustit prohlížeč.

Aplikace a funkce

Uživatelská příručka

260

background image

Na webové stránce klepněte na možnost

>

.