Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Pořízení panoramatické fotografie

background image

Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí funkce pro pořízení panoramatických fotografií v zařízení BlackBerry lze pořídit více fotografií
a spojit je do jedné celistvé fotografie. Tento režim snímání je užitečný při fotografování panoramat
krajiny nebo velké skupiny lidí.

Poznámka: Režim Panorama nelze použít spolu s režimem Série a Time Shift.

1. Chcete-li zapnout režim Panorama, klepněte v aplikaci Fotoaparát na možnost > .
2. Chcete-li pořídit panoramatickou fotografii, klepněte na možnost a posouvejte ve směru obrazu,

který chcete zachytit.

3. Pomalu posouvejte zařízení, dokud nevyplníte ohraničení vyznačeného pole na obrazovce.
4. Posouvejte zařízení, dokud nezaznamenáte všechny části obrazu.
5. Klepněte na ikonu .

Důležité: Při pořizování panoramatické fotografie nepohybujte zařízením při posouvání příliš rychle
a zajistěte jeho stabilitu. Přílišné pohybování zařízením má za následek nízkou kvalitu panoramatické
fotografie.