Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Přehrávání a zobrazení mediálního souboru na zařízení Certifikace DLNA Certified

background image

Přehrávání a zobrazení mediálního souboru na zařízení Certifikace DLNA
Certified

Zařízení Certifikace DLNA Certified musí být Digital Media Renderer.

Mediální soubory uložené v zařízení BlackBerry můžete přehrávat nebo prohlížet v podporovaných
zařízeních Certifikace DLNA Certified, jako jsou počítače, televizory či jiná zařízení domácí zábavy.

Obrázky a videa lze také zobrazit na podporovaných zobrazovacích zařízeních s rozhraním HDMI a na
zařízeních Wi-Fi CERTIFIED Miracast.

Rada: Certifikace DLNA CertifiedChcete-li zjistit, zda zařízení, na kterém přehráváte nebo zobrazujete
mediální soubory, je zařízení Certifikace DLNA Certified, nebo potřebujete-li více informací o zařízení ,
přejděte na stránky

www.dlna.org

.

1. Otevřete soubor s médii.

Média

Uživatelská příručka

121

background image

2. Klepněte na ikonu .
3. Klepněte na možnost .
4. Klepněte na zařízení, na kterém chcete mediální soubor přehrát nebo zobrazit.

Pokud jste připojeni k zařízení Certifikace DLNA Certified a chcete přehrát nebo zobrazit jiné mediální
soubory, klepněte na možnost a poté klepněte na mediální soubor.

Chcete-li ukončit přehrávání nebo zobrazení mediálního souboru v zařízení Certifikace DLNA Certified,
klepněte na možnost

.