Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Zapnutí automatické aktualizace softwaru v zařízení

background image

Zapnutí automatické aktualizace softwaru v zařízení

Pokud je k dispozici aktualizace softwaru zařízení BlackBerry a zařízení je připojeno k síti Wi-Fi,
aktualizace softwaru se automaticky stáhnou a nainstalují do zařízení. Je-li tato funkce zapnuta,
nezobrazuje se oznámení o zahájení instalace aktualizace, ale před dokončením instalace se může
zobrazit výzva k restartování zařízení.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Aktualizace softwaru.
3. Klepněte na ikonu .
4. Nastavte přepínač Automaticky stahovat a instalovat aktualizace softwaru do polohy Zapnuto.