Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Metody zadávání pomocí klávesnice

background image

Metody zadávání pomocí klávesnice

Díky metodě zadávání můžete zadat slova nebo znaky, které nejsou k dispozici jako znaky v rozložení
klávesnice. V některých případech metody zadávání nabízejí přibližné fonetické znění slova podle
používaného rozložení klávesnice. Zařízení může následně na základě zvoleného zvuku navrhnout znak
nebo diakritické znaménko.

V ostatních případech metody zadávání nabízejí gesta a kombinace kláves pro jednotlivé jazyky. Některé
metody zadávání na klávesnici jsou společné pro všechny jazyky, například odhad slov nebo výběr znaků
s diakritikou stisknutím a přidržením klávesy.

Všechny metody zadávání pomocí klávesnice rovněž podporují klávesu

umožňující přístup

k symbolům.

V zařízení BlackBerry lze používat mnoho různých jazyků bez ohledu na vybraný výchozí jazyk. Kvůli
rozdílům mezi jednotlivými jazyky však možná budete potřebovat znát určité informace týkající se
používání zařízení Klávesnice BlackBerry v jazyce, který je odlišný od výchozího rozložení klávesnice.
Pokud například zvolíte jazyk, jehož abeceda má více znaků než abeceda jazyka podporovaného
klávesnicí, je třeba vědět, jak lze tyto další znaky zadat.