Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Přidělení přezdívky k zařízení

background image

Přidělení přezdívky k zařízení

Podle potřeby můžete upravit název zařízení BlackBerry, pod kterým se bude zobrazovat na ostatních
zařízeních. Tato přezdívka může být užitečná při bezdrátovém sdílení mediálních souborů nebo připojení
pomocí technologie Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na možnosti Nastavení > Informace.
3. Do pole Název zařízení zadejte nový název zařízení.