Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Úprava profilů oznámení

background image

Úprava profilů oznámení

Rada: Popisy výchozích nastavení jednotlivých profilů oznámení lze zobrazit na obrazovce Oznámení
v části

Profily.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Oznámení.
3. V části Profily klepněte na profil, který chcete změnit.
4. Chcete-li změnit popis profilu, klepněte na ikonu . Zadejte stručný popis profilu.
5. Změňte nastavení Zvuk, Vibrace, Upozorňovat během hovorů, Rychlé náhledy nebo LED.
6. Pokud chcete pro určité aplikace nastavit vlastní oznámení, kterými se přepíše nastavení profilu

oznámení, klepněte na možnost

Přizpůsobit oznámení aplikací.