Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Přidání profilu oznámení do nabídky rychlého nastavení

background image

Přidání profilu oznámení do nabídky rychlého nastavení

Profily oznámení můžete přidat do nabídky rychlého nastavení v zařízení BlackBerry, abyste mohli
z domovské obrazovky rychle měnit profily.

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Oznámení.
3. Klepněte na možnost .

Telefon a hlas

Uživatelská příručka

50

background image

4. Klepnutím vyberte profily oznámení, které chcete přidat do nabídky rychlého nastavení.
5. Chcete-li změnit pořadí, v jakém jsou profily uvedeny, klepněte na ikonu . Stiskněte a přidržte profil

oznámení a přetáhněte jej na požadované místo v seznamu. Klepněte na ikonu

.

Pokud chcete vybrat profil oznámení, klepněte v nabídce rychlého nastavení na ikonu

. Procházejte

seznam profilů oznámení a klepněte na profil, který chcete nastavit.