Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

background image

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Proveďte některý z následujících kroků:

• Chcete-li volání přijmout, stiskněte a přidržte kruh ve středu obrazovky a posuňte prstem doleva.

Když kruh zakryje ikonu

, uvolněte prst.

• Chcete-li volání odmítnout, stiskněte a přidržte kruh ve středu obrazovky a posuňte prstem doprava.

Když kruh zakryje ikonu

, uvolněte prst.

Odeslání zprávy volajícímu pomocí funkce Odpovědět nyní

Už nikdy se nebudete muset omlouvat ze schůzky nebo z konverzace kvůli příchozímu hovoru. Pomocí
funkce Odpovědět nyní můžete volajícímu místo zvednutí hovoru odeslat stručnou zprávu. Pokud je
volající kontaktem aplikace BBM, ve výchozím nastavení se zpráva pomocí funkce Odpovědět nyní
odešle jako zpráva aplikace BBM. Pokud volající není kontaktem aplikace BBM, zpráva pomocí funkce
Odpovědět nyní se odešle jako textová zpráva. V závislosti na příjemci zprávy Odpovědět nyní mohou být
účtovány další poplatky za zasílání textových zpráv.

1. Když obdržíte příchozí hovor, klepněte na nebo na .

Telefon a hlas

Uživatelská příručka

42

background image

2. Proveďte některý z těchto kroků:

• Chcete-li odeslat jednu ze zpráv funkce Odpovědět nyní, klepněte na požadovanou zprávu.
• Chcete-li napsat novou zprávu, klepněte na možnost

Vlastní zpráva. Zadejte zprávu a klepněte na

ikonu

.

Ztišení tónu vyzvánění při přijetí hovoru

Pokud obdržíte volání a je zapnuto zvukové nebo vibrační oznámení, můžete rychle ztišit tón vyzvánění
a vypnout vibrace zařízení. I po ztišení tónu vyzvánění můžete volání přijmout nebo odmítnout.

Když obdržíte příchozí volání, klepněte na možnost

.