Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Mengisih entri aplikasi Remember anda

background image

Mengisih entri aplikasi Remember anda

Nota: Bergantung kepada sama ada anda mengisih tugas atau nota, beberapa pilihan ini mungkin tidak
tersedia.

1. Ketik .
2. Ketik .
3. Dalam senarai juntai bawah Susunan Isih, pilih salah satu perkara berikut:

Tarikh Akhir

Tajuk

Tarikh Penciptaan

Tarikh Terakhir Diubah Suai