Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Mengalihkan atau menyalin fail media dan dokumen

background image

Mengalihkan atau menyalin fail media dan dokumen

Anda boleh menyeret dan melepaskan dokumen, gambar, video, muzik dan fail lain dengan
menggunakan peranti BlackBerry anda sebagai pemacu pada komputer anda.

Anda juga boleh menggunakan BlackBerry Link untuk menyegerakkan fail media dan dokumen antara
peranti dan komputer anda. Untuk memuat turun BlackBerry Link, pada komputer anda, lawati

www.blackberry.com/BlackBerryLink

. Untuk maklumat lanjut mengenai menyegerakkan fail media

dan dokumen, lihat Bantuan dalam BlackBerry Link.

Petua: Untuk mencari fail di peranti anda, jika anda tahu nama fail atau folder, ketik untuk
mencarinya.

Pindahkan fail antara komputer dan peranti anda menggunakan sambungan USB

1. Menggunakan kabel USB, sambungkan peranti BlackBerry anda ke komputer anda.

2. Jika perlu, masukkan kata laluan peranti anda.

Peranti dan kad media anda dipaparkan sebagai pemacu pada komputer anda.

3. Pergi ke fail atau folder yang ingin anda salin.
4. Seret dan lepas fail atau folder.

Pindahkan fail antara komputer dan peranti anda menggunakan sambungan Wi-Fi

Anda hendaklah menetapkan kata laluan akses storan baru setiap kali anda menghidupkan akses ke
storan menggunakan rangkaian Wi-Fi . Sebelum fail dialihkan melalui rangkaian Wi-Fi , anda digesa
untuk memasukkan kata laluan akses storan.

1. Pada skrin utama peranti BlackBerry anda, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.

Tetapan

Panduan Pengguna

211

background image

2. Ketik Tetapan > Perihal.
3. Dalam senarai juntai bawah Kategori, ketik Rangkaian. Catatkan alamat IPv4 .
4. Ketik .
5. Ketik Storan dan Akses.
6. Hidupkan suis Akses menggunakan Wi-Fi.
7. Taipkan kata laluan akses storan.
8. Ketik Pengenalan pada Rangkaian dan catatkan Nama pengguna.
9. Pada komputer anda, lakukan salah satu daripada berikut:

• Jika komputer anda menggunakan sistem pengendalian Windows , dalam perintah Run, taipkan

alamat IP menggunakan format berikut: \\xxx.xxx.xxx.xxx.

• Jika komputer anda menggunakan sistem pengendalian Mac , klik

Pergi > Sambung ke Pelayan.

Taipkan alamat IP menggunakan format berikut: smb://xxx.xxx.xxx.xxx.

10.Pergi ke fail atau folder yang ingin anda salin.
11.Semasa digesa, masukkan nama pengguna dan kata laluan akses storan.
12.Seret dan lepas fail atau folder.