Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Problemen oplossen: BlackBerry Hub

background image

Problemen oplossen: BlackBerry Hub

Ik ontvang geen berichten

Probeer het volgende:

BlackBerry Hub en e-mail

Gebruikershandleiding

86

background image

• Als u onlangs het wachtwoord van een account hebt gewijzigd, zorg er dan voor dat u het

wachtwoord ook bijwerkt in de accountinstellingen op uw BlackBerry-toestel. Veeg in het
beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak >

Accounts aan. Raak een

account aan. Breng uw wijzigingen aan. Raak

Opslaan aan.

• Controleer de instellingen van uw netwerkverbindingen en of uw toestel met een Wi-Fi-netwerk of

mobiel netwerk is verbonden. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, ontvangt u uw berichten
waarschijnlijk zodra u weer bereik hebt.

• Als u bent verbonden met een mobiel netwerk, controleert u of gegevensservices zijn ingeschakeld.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak >

Netwerken

en verbindingen > Mobiel netwerk aan. Zorg dat de schakelaar Gegevensservices aanstaat.

Ik kan alleen e-mails van de laatste 30 dagen zien

Voor sommige typen e-mailaccounts synchroniseert uw BlackBerry-toestel aanvankelijk standaard e-
mail voor de afgelopen 30 dagen. Als u deze instelling wilt wijzigen, veegt u op het beginscherm naar
beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak >

Accounts aan. Raak de e-mailaccount aan.

Raak

aan. Raak de gewenste optie aan in de vervolgkeuzelijst

Tijdsbestek voor synchronisatie.

Raak

Opslaan aan.

Ik kan mijn zakelijke e-mails niet vinden in de BlackBerry Hub

Als u een werkaccount aan uw BlackBerry-toestel hebt toegevoegd, kan het zijn dat uw beheerder een
beleid heeft ingeschakeld dat de BlackBerry Hub opsplitst in een zakelijke weergave, die u berichten en
meldingen voor uw werkaccount bevat, en een persoonlijke weergave, die alleen berichten en meldingen
voor uw persoonlijke accounts bevat.

Als u de zakelijke weergave wilt zien, raakt u in de BlackBerry Hub

>

Overschakelen naar

werkruimte aan.

Ik kan de ontvangers van een bericht niet zien

Als u de andere ontvanger van een bericht wilt zien en de account waarin u het bericht hebt ontvangen,
raakt u in het bericht in de rechterbovenhoek van het scherm de pijl aan.

Ik kan een sms niet verzenden of doorsturen

U kunt een sms of mms mogelijk niet doorsturen als de inhoud van het bericht informatie bevat die
auteursrechtelijk is beschermd.

Als u een zakelijke account gebruikt die door een EMM-oplossing van BlackBerry wordt ondersteund,
kan uw beheerder u mogelijk geen toestemming geven om sms'jes te versturen, maar kunt u wel nog
sms'jes ontvangen.

BlackBerry Hub en e-mail

Gebruikershandleiding

87

background image

Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen

Het bestand is mogelijk te groot of uw abonnement op draadloze service ondersteunt geen MMS-
berichten. Ondersteuning voor MMS-berichten is vereist om bestanden aan tekstberichten toe te
voegen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Ik kan de BlackBerry Hub of het pictogram Sms-berichten niet vinden

U hebt de pictogrammen mogelijk verwijderd van uw beginscherm. Voer een of meer van de volgende
handelingen uit:

• Ook al worden pictogrammen niet weergegeven op uw beginscherm, u kunt uw berichten nog steeds

rechtstreeks openen vanuit de BlackBerry Hub. Veeg in het beginscherm naar rechts om de
BlackBerry Hub te openen. Als u alleen uw sms-berichten wilt bekijken, raakt u

>

Sms-berichten

aan.

• U kunt de pictogrammen downloaden van BlackBerry World. Zoek in BlackBerry World naar Text

Messaging Icon of BlackBerry Hub Icon en download de pictogrammen.