Pomoc usługi Porsche Design P 9983 from BlackBerry

background image

PORSCHE DESIGN

P'9983 Smartphone

Podręcznik użytkownika

Wersja: 10.3.2

background image

Opublikowano: 2015-06-18
SWD-20150618135150360

background image

Spis treści

Konfiguracja i podstawowe funkcje......................................................................................................... 5

Nowości w tym wydaniu............................................................................................................................... 5
Smartfon BlackBerry — wprowadzenie........................................................................................................7
Rzut oka na urządzenie.................................................................................................................................8
Czym różni się urządzenie BlackBerry 10 OS? ............................................................................................ 9
Ikony powiadomień.....................................................................................................................................14
Ikony menu................................................................................................................................................. 15
Konfigurowanie urządzenia.........................................................................................................................16
Korzystanie z gestów..................................................................................................................................19
Zaawansowane interakcje.......................................................................................................................... 25
Personalizowanie urządzenia......................................................................................................................27
Zmiana urządzeń.........................................................................................................................................28
Technologia BlackBerry ID — informacje...................................................................................................38

Telefon i połączenia głosowe.................................................................................................................. 43

Telefon........................................................................................................................................................ 43
Powiadomienia i dzwonki........................................................................................................................... 51
Poczta głosowa.......................................................................................................................................... 57

BlackBerry Hub oraz e-mail.....................................................................................................................61

BlackBerry Hub oraz e-mail........................................................................................................................61
joyn na urządzenia BlackBerry 10 ..............................................................................................................90

Multimedia.................................................................................................................................................93

Zmiana głośności multimediów...................................................................................................................93
Obsługiwane rozszerzenia nazw plików audio i wideo, formaty i kodeki................................................... 93
Rozwiązywanie problemów: multimedia.....................................................................................................94
Aparat......................................................................................................................................................... 95
Zdjęcia...................................................................................................................................................... 104
Muzyka..................................................................................................................................................... 111
Filmy wideo...............................................................................................................................................115
BlackBerry Story Maker ...........................................................................................................................120
Udostępnianie multimediów..................................................................................................................... 123
Radio FM.................................................................................................................................................. 124

Ustawienia...............................................................................................................................................127

Dostosowywanie ustawień urządzenia..................................................................................................... 127
Aktualizacja oprogramowania urządzenia................................................................................................ 131

background image

Bateria i zasilanie...................................................................................................................................... 133
Połączenia.................................................................................................................................................140
Klawiatura BlackBerry i wpisywanie tekstu.............................................................................................. 170
Język......................................................................................................................................................... 177
Metody wprowadzania na klawiaturze..................................................................................................... 179
Ekran wyświetlania....................................................................................................................................188
Dostępność................................................................................................................................................190
Karty multimedialne i pamięć masowa......................................................................................................211
Korzystanie z urządzenia z programem BlackBerry Link .........................................................................216

Aplikacje i funkcje.................................................................................................................................. 227

Organizowanie aplikacji............................................................................................................................ 227
BlackBerry Assistant — informacje.......................................................................................................... 229
Kalendarz..................................................................................................................................................234
Kontakty....................................................................................................................................................244
Zegar.........................................................................................................................................................251
Aplikacje Android......................................................................................................................................255
Mapy i GPS...............................................................................................................................................257
Przeglądarka............................................................................................................................................. 264
Tagi inteligentne ...................................................................................................................................... 271
Menedżer plików ......................................................................................................................................276
Kalkulator..................................................................................................................................................279

Wydajność i praca................................................................................................................................... 281

BlackBerry Balance i przestrzeń robocza — informacje ......................................................................... 281
Pamiętaj.................................................................................................................................................... 287

Zabezpieczenia i kopie zapasowe........................................................................................................ 293

Hasła i blokowanie....................................................................................................................................293
Co zrobić w przypadku utraty lub kradzieży urządzenia...........................................................................300
BlackBerry Protect ...................................................................................................................................300
Czyszczenie danych z urządzenia............................................................................................................ 302
Ustawienia zabezpieczeń......................................................................................................................... 303
Ochrona haseł ..........................................................................................................................................305

Informacje prawne..................................................................................................................................311