Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Włączanie opcji Tryb spotkania

background image

Włączanie opcji Tryb spotkania

Po włączeniu trybu spotkania powiadomienia będą automatycznie wyciszane w czasie oznaczonym w
aplikacji Kalendarz jako zajęty, na przykład podczas spotkań. Po zakończeniu spotkań Twoje
powiadomienia automatycznie wracają do normalnych ustawień.

Notatka: Tryb spotkania jest wyłączony dla kalendarzy ukrytych.

1. W aplikacji Kalendarz przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikony > Tryb spotkania.
3. Włącz przełączanie opcji Tryb spotkania.

Konfigurowanie trybu spotkania

Po włączeniu trybu spotkania możesz wybrać powiadomienia, typy wydarzeń i kalendarze, których
będzie dotyczył ten tryb. Możesz także ustawić maksymalny czas, w którym działa to ustawienie (na
przykład dla spotkań krótszych niż 2 godziny).

1. W aplikacji Kalendarz przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikony > Tryb spotkania.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby skonfigurować profil trybu spotkania, nadając mu nazwę lub edytując ustawienia

powiadomień, dotknij opcji

Skonfiguruj profil trybu spotkania.

• Aby wybrać stan wydarzenia kalendarza, którego ma dotyczyć tryb spotkania, na liście rozwijanej

Status dotknij opcji Zajęty, Wstępnie i Zajęty lub Zajęty z uczestnikami.

• Aby wybrać maksymalny czas, w którym działa tryb spotkania, wybierz opcję z listy rozwijanej

Maksymalny czas trwania. Tryb spotkania nie jest włączony dla wydarzeń w kalendarzu, które są
dłuższe niż wybrany okres.

• Aby wyłączyć tryb spotkania dla konkretnego kalendarza, dotknij opcji

Pomiń kalendarze. Wskaż

kalendarz.