Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Nie można włączyć lampy błyskowej lub używać oświetlenia wideo

background image

Nie można włączyć lampy błyskowej lub używać oświetlenia wideo

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Poziom naładowania akumulatora może być zbyt niski, aby umożliwić wyzwolenie lampy błyskowej

lub oświetlenia wideo. Naładuj urządzenie BlackBerry i spróbuj ponownie później.

• Lampa błyskowa może w dalszym ciągu się ładować. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
• Upewnij się, że jest używana tylna kamera.
• Upewnij się, że nie używasz trybów Time Shift HDR, Panorama lub Seria. W tych trybach lampa

błyskowa nie jest używana.