Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Dodawanie zwolnionego tempa do filmów wideo

background image

Dodawanie zwolnionego tempa do filmów wideo

1. Dotknij film wideo, który chcesz zmienić w aplikacji Wideo, i przytrzymaj go.
2. Dotknij ikon > .
3. Dotknij ikony .
4. Dotknij i przytrzymaj uchwyty suwaka i przesuń palcem do obszaru filmu wideo, który chcesz

spowolnić, aż znajdzie się on pomiędzy uchwytami.

5. Gdy skończysz edytować film wideo, wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zapisać zmiany, dotknij opcji

Zapisz.

• Aby odrzucić zmiany, dotknij ikon > .