Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Ustawianie organizacji zdjęć w albumach

background image

Ustawianie organizacji zdjęć w albumach

1. W aplikacji Zdjęcia przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij ikony .

Multimedia

Podręcznik użytkownika

109

background image

2. Na liście rozwijanej Sortuj elementy w albumach, dotknij opcji Od najstarszych do najnowszych

lub

Od najnowszych do najstarszych.