Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Zmiana ustawień języka w aplikacji BlackBerry Screen Reader

background image

Zmiana ustawień języka w aplikacji BlackBerry Screen Reader

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia, aby ustawić żądany element. Następnie dotknij dwukrotnie, aby

aktywować menu

Ustawienia.

3. Dotknij opcji Dostępność, aby ustawić żądany element. Następnie dotknij dwukrotnie, aby aktywować

opcję

Dostępność.

4. Dotknij opcji Czytnik ekranu, aby ustawić żądany element. Następnie dotknij dwukrotnie, aby

aktywować opcję

Czytnik ekranu.

5. Przeciągnij dwoma palcami w dół ustawień aplikacji BlackBerry Screen Reader.
6. Dotknij opcji Język czytnika ekranowego, aby ustawić żądany element. Następnie dotknij

dwukrotnie, aby aktywować opcję

Język czytnika ekranowego, i otwórz listę rozwijaną języków.

7. Dotknij pozycji języka, aby ustawić żądany element. Następnie dotknij dwukrotnie, aby wybrać język.
8. Zamknij ustawienia BlackBerry Screen Reader w jeden z następujących sposobów:

• Przesuń palcem w górę z dołu ekranu, aby go zmniejszyć. Jeśli urządzenie jest wyposażone w

trackpad, nie dotykaj go podczas przesuwania palcem w górę w celu odblokowania ekranu.
Przesuwaj palcem w górę z lewej lub prawej części trackpada. Gdy żądany element zostanie
ustawiony na zminimalizowanej aplikacji, dotknij dwukrotnie dwoma palcami, aby zamknąć
aplikację.

• Dwukrotnie dotknij ikony w lewym dolnym rogu, aby powrócić do ekranu Dostępność. Jeszcze

raz dotknij ikony w lewym dolnym rogu, aby powrócić do ekranu Ustawienia systemowe. Gdy
żądany element zostanie ustawiony na zminimalizowanej aplikacji, dotknij dwukrotnie dwoma
palcami, aby zamknąć aplikację.

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

208