Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Co nowego w opcji Dostępność

background image

Co nowego w opcji Dostępność

Urządzenie BlackBerry zostało tak zaprojektowane, aby pomóc utrzymać odpowiednią wydajność, dzięki
technologii wspierającej osoby niepełnosprawne i ze specjalnymi potrzebami.Firma BlackBerry ciągle
ulepsza funkcje dostępności urządzenia BlackBerry dzięki aktualizacjom istniejących funkcji i rozwiniętym
gestom, które można używać za pomocą aplikacji BlackBerry Screen Reader.

Gesty

• Gest „Gdzie jestem” powoduje opisanie przez funkcję BlackBerry Screen Reader aplikacji i bieżącego

żądanego elementu. Aby użyć gestu „Gdzie jestem”, dotknij ekranu dwoma palcami. Gdy jesteś na
ekranie głównym, gest „Gdzie jestem” powoduje odczytanie informacji o ikonie po lewej stronie
ekranu.

Aplikacje obsługiwane przez BlackBerry Screen Reader

Czytnik BlackBerry Screen Reader obsługuje następujące aplikacje:

• BlackBerry Remember
• Muzyka
• Tagi inteligentne

Ustawienia

• Widok możesz teraz ustawić, korzystając z funkcji Zmień kontrast.
• Dostępny jest teraz podgląd dla ustawień napisów.

BlackBerry Screen Reader

• W aplikacji BlackBerry Screen Reader możesz przewinąć, aby wysłuchać ostatnich dziesięć pozycji.

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

190