Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Wyszukiwanie ustawień związanych z dostępnością

background image

Wyszukiwanie ustawień związanych z dostępnością

Urządzenie BlackBerry można dostosować do własnych potrzeb. Na przykład można powiększyć ekran,
podłączyć aparat słuchowy i zmienić rozmiar czcionki.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Dostępność.
3. Zmień ustawienia.