Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Uzyskiwanie dostępu do plików znajdujących się na karcie multimedialnej z urządzenia zewnętrznego.

background image

Uzyskiwanie dostępu do plików znajdujących się na karcie multimedialnej z urządzenia
zewnętrznego.

Aby korzystać z funkcji pamięci masowej USB, musisz mieć wbudowaną kartę multimedialną w swoim
urządzeniu BlackBerry.

Ustawienia

Podręcznik użytkownika

165

background image

Pamięć masowa USB jest zaprojektowana tak, aby można było korzystać z urządzenia jako dysku USB.
Za pomocą kabla USB możesz podłączyć urządzenie do komputera, zestawu stereo w samochodzie lub
innych urządzeń zewnętrznych i uzyskać dostęp do plików na karcie multimedialnej. Po włączeniu trybu
pamięci masowej USB i podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB będzie ono
widoczne w komputerze jako wymienny nośnik pamięci.

Notatka: Kiedy włączony jest tryb pamięci masowej USB, a urządzenie jest podłączone do urządzenia
zewnętrznego za pomocą kabla USB, aplikacje na urządzeniu nie mogą uzyskać dostępu do plików
znajdujących się na karcie multimedialnej.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij opcji Ustawienia > Sieci i połączenia > USB.
3. Włącz przełączanie opcji Pamięć masowa USB.