Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Sortowanie wpisów aplikacji w programie Remember

background image

Sortowanie wpisów aplikacji w programie Remember

Notatka: W zależności od tego, czy sortujesz zadania czy notatki, niektóre z tych opcji mogą nie być
dostępne.

1. Dotknij ikony .
2. Dotknij ikony .
3. Na liście rozwijanej Kolejność sortowania wybierz jedną z następujących opcji:

Data wykonania

Tytuł

Data utworzenia

Data ostatniej modyfikacji