Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Descărcarea de text parţial în e-mailuri

background image

Descărcarea de text parţial în e-mailuri

Dacă vă deplasaţi des între o zonă cu reţea Wi-Fi şi o zonă cu reţea celulară sau dacă vă aflaţi în roaming,
puteţi controla volumul de conţinut descărcat din mesajele e-mail atunci când vă aflaţi într-o zonă cu o

BlackBerry Hub şi e-mail:

Ghidul utilizatorului

81

background image

anumită reţea. De exemplu, în roaming, puteţi alege să descărcaţi numai subiectul mesajelor. Iar într-o
zonă cu reţea Wi-Fi, puteţi alege să descărcaţi mesajele complete.

1. Pe ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.
2. Atingeţi Setări > Conturi.
3. Atingeţi un cont.
4. Atingeţi > .
5. În Control date roaming, selectaţi o opţiune din listele derulante Control date celulare sau Control

date Wi-Fi.

Dacă vă aflaţi într-o zonă de acoperire în care descărcarea este restricţionată, puteţi alege să descărcaţi e-
mailul complet atingând opţiunea

Mesaj trunchiat, descărcaţi mai mult. Pot fi percepute taxe

suplimentare.