Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Selectarea textului utilizând Tastatură BlackBerry

background image

Selectarea textului utilizând Tastatură BlackBerry

Tastatură BlackBerry asigură mai multe moduri de evidenţiere şi selectare a textului.

1. Evidenţiaţi textul pe care doriţi să-l selectaţi:

• Pe ecran, atingeţi şi ţineţi apăsat cuvântul.

2. Pentru a extinde selecţia de text, procedaţi astfel:

• Pentru a selecta automat mai mult text, atingeţi şi ţineţi apăsat în continuare textul de pe ecran.

Selecţia dvs. se extinde de la un cuvânt la o propoziţie şi de la o propoziţie la un paragraf cu cât
ţineţi apăsat mai mult.

• Atingeţi pentru a extinde selecţia la un cuvânt.

Setări

Ghidul utilizatorului

171

background image

• Atingeţi pentru a extinde selecţia la un întreg paragraf.
• Pentru a selecta mai mult text publicat, precum într-un browser sau un fişier PDF, deplasaţi

mânerele indicatorului cursorului pentru a evidenţia întreaga secţiune de text.

• Pentru a selecta mai multe text într-un editor de text, precum un mesaj e-mail, plasaţi cursorul la

începutul textului pe care doriţi să îl selectaţi. Atingeţi şi ţineţi apăsată

şi trageţi cercul de interes

pe ecran pentru a evidenţia întreaga secţiune de text.

Pentru a elimina selecţia, atingeţi oriunde pe ecran.