Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Giữ cuộc gọi

background image

Giữ cuộc gọi

Khi đang nghe cuộc gọi, hãy bấm và giữ cho đến khi hiển thị Cuộc gọi bị giữ trên màn hình.