Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Ngăn chặn việc sao chép mật khẩu và tên đăng nhập

background image

Ngăn chặn việc sao chép mật khẩu tên đăng nhập

Nếu bạn tắt tính năng sao chép, bạn cần phải nhập mật khẩu và tên người dùng theo cách thủ công.

1. Trong ứng dụng Trình giữ Mật khẩu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình.
2. Nhấn .
3. Tắt công tắc Cho phép sao chép vào bộ nhớ tạm.

Bảo mật và sao lưu

Hướng dẫn sử dụng

297