Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Tùy chỉnh mức độ phóng đại

background image

Tùy chỉnh mức độ phóng đại

Khi sử dụng chế độ Phóng to, bạn có thể tùy chỉnh độ phóng đại trên màn hình.

Để điều chỉnh độ phóng đại mà không rời khỏi màn hình hiện tại, trong chế độ phóng to hãy thực hiện một
trong những cách sau:

Để tăng độ phóng đại, hãy phóng to bằng cách trượt các ngón tay ra xa.

Để giảm độ phóng đại, hãy thu nhỏ bằng cách trượt các ngón tay lại gần.

Nếu bạn đạt tới độ phóng đại tối đa, thiết bị BlackBerry của bạn sẽ rung lên.