Porsche Design P 9983 from BlackBerry - Cài kích cỡ video

background image

Cài kích cỡ video

Bạn có thể cài kích cỡ video cho máy ảnh phía sau trên thiết bị BlackBerry của mình, cho phép bạn quay
video trong các điều kiện khác nhau. Ví dụ, bạn có thể cài máy ảnh ghi hình 720p ở 60 fps để chụp các
chủ thể chuyển động nhanh.

1. Trong ứng dụng Máy ảnh, hãy nhấn > Cài đặt.
2. Nhấn vào danh sách thả xuống Kích cỡ video (Máy ảnh sau).
3. Nhấn vào một tùy chọn.